Ви є тут

Про асоціацію

Метою діяльності Асоціації є сприяння зміцненню зв’язків між випускниками, студентами та науково-педагогічним складом, а також сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, розвитку культури,охороні здоров’я,задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

На виконання поставленої мети, Асоціація ставить перед собою такі завдання:

 • організація та проведення зустрічей випускників Університету;
 • сприяння підтримки дружніх, професійних та культурних зв'язків між випускниками-членами Громадської організації Університету;
 • залучення випускників Академії-членів Громадської організації до суспільного життя Університету;
 • організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції, виставки, конкурси, зустрічі та інші інформаційно-освітні заходи без мети одержання прибутку;
 • поширює ідеї здорового способу життя серед правників;
 • сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників Університету;
 • підтримка іміджу та презентація діяльності Університету, використовуючи досягнення випускників для розвитку навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази Університету;
 •  зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації, як у межах Україні, так і за кордоном;
 • сприяння професійній орієнтації і підбору талановитої, творчої молоді для вступу в Університет;
 • сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування;
 • розширення зв'язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами;
 • сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання;
 • сприяння поліпшенню змісту освіти,якості і ефективності підготовки фахівців;
 • підтримка наступності у розвитку Університету (кафедр);
 • сприяння стійкому зворотному зв’язку між випускниками та Університетом з метою своєчасного реагування на зміни до вимог щодо підготовки спеціалістів;
 • створення бази даних випускників та проведення моніторингу професійних досягнень випускників Університету;
 • захист прав та інтересів членів Громадської організації;
 • співпраця з представниками інших громадських організацій, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та державними діячами з метою використання цих пропозицій в процесі законотворчості.

 

Наші партнери