Ви є тут

Комаров Вячеслав Васильович

Комаров Вячеслав Васильович

Народився 1 січня 1950 р. в м. Комсомольську Донецької обл.

У 1976 р. закінчив Харківський юридичний інститут, 1979 р. – аспірантуру, працював на посадах асистента, заступника декана факультету, старшого викладача. З 1982 р. – завідувач кафедри цивільного процесу, а з 1988 р. – проректор з навчальної роботи Національної юридичної академії України їм. Ярослава Мудрого (нині – Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»). У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Вчене звання професора присвоєно у 1990 р. З 1993 р. – член-кореспондент, з 2004 р. – дійсний член (академік) Національної академії правових наук України.

Головними напрямками наукових досліджень є теоретичні проблеми цивільного процесу, господарського судочинства, нотаріату та міжнародного комерційного арбітражу. Підготував 17 кандидатів юридичних наук. Опублікував понад 150 наукових та інших праць.

У складі групи Кабінету Міністрів України брав участь у розробці проекту Цивільного процесуального кодексу України, прийнятого у 2004 р., модельного Цивільного процесуального кодексу країн СНД, низки інших законів України, а також концепції розвитку вищої юридичної освіти України, був розробником проекту Державної програми розвитку вищої юридичної освіти в Україні, затвердженої 10 квітня 2001 р. Постановою Кабінету Міністрів України. Підготував ініціативний проект Кодексу комерційного судочинства України.

З 1997 по 2001 рр. – перший Президент Асоціації українських правничих шкіл як добровільної недержавної організації вищих юридичних навчальних закладів, один з ініціаторів створення цієї організації.

Очолював робочу групу Міністерства освіти і науки України з розробки Державних стандартів вищої юридичної освіти. Заступник голови науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України, Експертної комісії з права Державної акредитаційної комісії України. Протягом багатьох років був заступником голови фахової ради з права Державної акредитаційної комісії України, член Науково-консультативної ради Верховного Суду України, член Науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України, а також Науково-методичної ради при Міністерстві юстиції України. Член редколегії наукових збірників «Проблеми законності», «Вісник Академії правових наук України», журналів «Нотаріат для Вас», «Мала енциклопедія нотаріуса», «Приватне право і підприємництво» та ін.

Заслужений юрист України (1998). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2001), лауреат конкурсів Спілки юристів України на краще юридичне видання (2000, 2001). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеню (2005). Лауреат Міжнародного рейтингу досягнень та популярності «Лідери ХХІ століття» (2006).

 

Наші партнери