Ви є тут

Гетьман Анатолій Павлович

Гетьман Анатолій Павлович

Народився 18 липня 1958 р. у с.Зідьки Зміївського р-ну Харківської обл. У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут і був зарахований стажистом-дослідником. У 1985 р. прийнятий до аспірантури.

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. З 1986 р. по 1992 р. працює у Харківському юридичному інституті на посадах: асистента, ст. викладача, доцента кафедри екологічного права, заступника декана. У 1992 р. зараховується в докторантуру. Після закінчення докторантури у 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 1995 р. працював начальником управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України, а з 1998 р. – в.о. головного вченого секретаря Національної академії правових наук України. У 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, в 2004 р. – дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

З 2001 р. по 2007 р. обіймав посаду проректора з навчальної роботи. У 2007 р. призначено на посаду проректора з наукової роботи.  З 2011 р. – завідувач кафедри екологічного права.

Автор понад 170 наукових праць: монографій, підручників, навчальних посібників, коментарів, наукових статей, серед яких «Процесуальні норми і відношення в екологічному праві» (1994), «Екологічне право України. Загальна частина» (у співавт., 1995), “Екологічне право України. Особлива частина” (у співавт., 1996), «Вступ до теорії еколого-процесуального права» (1998), «Екологічний контроль: питання теорії і практики» (у співавт., 1999), «Екологічне право України: Підручник» (у співавт., 2001), «Земельний кодекс України: Коментар» (у співавт., 2002, 2004, 2007), «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2006), «Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання» (у співавт., 2004), «Екологічне право України» (у співавт., 2005, 2009), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях» (2007), науково-практичний коментар Лісового кодексу України (2009), «Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення» (у співавт., 2010), «Правове виховання  в сучасній Україні: монографія» ((у співавт., 2010). Брав участь у розробці проекту Земельного кодексу України та інших нормативних актів.

Підготував 12 кандидатів юридичних наук. З 1998 р. – член, а з 2002 р. по 2007 р. голова Експертної ради з юридичних наук Вищої атестаційної комісії України, Голова спеціалізованої вченої ради Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого».

«Заслужений діяч науки і техніки України (2003); лауреат премії імені Ярослава Мудрого; нагороджений відомчими нагородами: «Почесним знаком – пам’ятна медаль «10 років МВС України» (2001); відзнакою МВС України «За сприяння ОВС» (2005); відзнакою  Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2010); відзнакою МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2010) та ін.

 

Наші партнери