Ви є тут

Битяк Юрій Прокопович

Битяк Юрій Прокопович

Народився 28 квітня 1949 р. в с. Березняки, Смілянського р-ну, Черкаської обл. У 1968 – 1970 рр. проходив строкову службу у Збройних Силах. Після закінчення у 1974 р. Харківського юридичного інституту працював слідчим прокуратури Соснівського р-ну м. Черкаси. В 1975 – 1977 рр. навчався в аспірантурі Харківського юридичного інституту. Протягом 1978 – 1999 рр. асистент, ст. викладач, доцент, професор, з 1990 р. завідувач кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Гарантії забезпечення законності актів органів радянського державного управління» (1979), дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування» (2006).

Доцент з 1983 р. Професор з 1994 р. Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2006 р. З 2008 р. – дійсний член (академік)  Національної академії правових наук України. З 2000 р. – директор Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України.

З травня 2007 р. – проректор з навчальної роботи, з вересня 2010 р. – перший проректор Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого».

Головні напрямки наукових досліджень – проблеми науки управління; державної служби; правовий статус громадян у сфері державного управління, забезпечення законності у сфері державного управління, адміністративне судочинство тощо. Під безпосереднім керівництвом Ю.П.Битяка захищено 21 кандидатську дисертацію. Він був науковим консультантом по двом докторським дисертаціям.

Ним опубліковано понад 200 наукових робіт, серед них 14 монографій, підручники, науково-практичні коментарі до Конституції і законів України та інші наукові і науково-методичні роботи. Зокрема: «Державна служба в СРСР і розвиток її демократичних основ» (1990), «Конституція України – основа реформування суспільства» (у співавт.) (1996); «Державне управління: теорія і практика» (1998); «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт.) (2002); «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співавт.) (2003); «Конституція України: науково-практичний коментар» (у співавт.) (2003); «Державна служба в Україні: організаційно-правові засади» (2005); «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт., 2007); підручник «Адміністративне право України» (2000, 2003, 2004, 2010) та ін.

Битяк Ю.П. у складі робочих груп Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України брав участь у розробці проектів Законів України «Про освіту», «Про державну службу», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Адміністративно-процедурного кодексу України, Кодексу загальних правил поведінки державних службовців та ін.

Член науково-консультативної ради при Міністерстві юстиції України, член науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

Ю.П. Битяк є членом низки спеціалізованих вчених рад, членом редакційної колегії Республіканського міжвідомчого наукового збірника «Проблеми законності», збірника наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», головним редактором збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування».

Нагороджений знаком «Відмінник освіти» (1999), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003), лауреат премії імені Ярослава Мудрого, має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2007).

 

 

Наші партнери