Ви є тут

Барабаш Юрій Григорович

БАРАБАШ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

д.юрид.н. (2009); проф, член кореспондент НАПрН України, проректор з навчальної роботи Нац. ун-т "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

         Народився 28.06.1980року (м.Конотоп, Сум. обл.). У 2002 р. після закінчення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого поступив до аспірантури. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Після цього працював на посадах асистента та доцента кафедри конституційного права України. З вересня 2006 р. по лютий 2007 р. – заступник декана факультету підготовки кадрів для органів юстиції. З лютого 2007 р. – виконувач обов’язків завідувача кафедри конституційного права України, а з червня 2007 року – завідувач кафедри конституційного права України. З квітня 2012. - член-кореспондент Академії правових наук України.

         Автор понад 90 наукових праць, серед них одноосібні монографії «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правовий аспект» (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008), підручник «Конституційне право України» (2007, у співавтор.), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (2011, у співавтор.).

         Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії журналів  «Вісник Конституційного Суду  України», «Право України», «Публічне право».

         Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2008р.); лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008р).

Наші партнери